fbpx


SİGORTA DANIŞMANLIĞI     CANLI DESTEK
Her Zaman Yanınızda

Sıkça Sorulan Sorular

S1 Hangi sağlık harcamaları sağlık sigortasından karşılanır?

Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız sağlık sigortası teminatları dahilinde karşılar. Poliçe alternatifleri ile ilgili daha detaylı bilgi için Sağlık Sigortası teknik elemanlarımızla görüşebilirsiniz.

S2 Ömür boyu yenileme garantisi nedir?

Sigorta şirketleri belli poliçe sürelerini doldurduktan sonra sigortalılarına risk kabul değerlendirmesi sonucu ömür boyunca özel sağlık sigortasının yenileneceği garantisini verebilmektedir. Bu garanti hakkına sahip olmak için her şirket farklı bekleme süreleri uygulayabilmektedir. Ömür boyu yenileme garantisine hak kazandıktan sonra ortaya çıkacak rahatsızlıklarınızdan dolayı yeni poliçeye istisna ya da ek prim uygulanmaz. ömür boyu aynı sigorta planı dahilinde yenilecek olup, sigorta şirketi sağlık planında değişikliğe gidemeyecektir.

S3 Sağlık sigortaları hangi teminatı kapsar?

Sağlık sigortalarında başlıca yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz iki temel teminat bulunmaktadır. Yatarak tedavi teminatı tek olarak alınabilinir, fakat ayakta tedavi teminatı sadece yatarak tedavi teminatıyla birlikte alınabilir.

Ayakta tedavi teminatı doktor muayene, ilaç, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları, gebelik ve doğum giderlerinin ayakta tedavi giderleri teminatlarını içerir.

Yatarak tedavi teminatları ile ilgili Sağlık Sigortası teknik elemanlarımızla görüşebilirsiniz.

S4 Konutlarda bina bedelini nasıl belirlemeliyim?

Bina sigorta bedeli belirlenirken satış değeri değil, yeniden inşaa maliyeti esas alınmalıdır. Yani arsa payı hariç tutularak  binanın tamamen yeniden inşaa edilmesi gerektiğinde, ortaya çıkan maliyet bina bedelini belirler. Ayrıca bina içerisinde özel olarak yaptırılan dekorasyon masrafları da sigorta bedeline ilave edilmelidir.

× Teklif Alın